RTI Human Rights Activist Association

12th June 2024

RTI Human Rights Activist Association

RTI Human Rights Activist Association

 —  The power To Common Man —

® Regd. Under Niti Ayog & MCA Govt. Of India || ISO 9001 : 2015 Certified

रेशन विषयक माहिती

शिधा पत्रिका धारकांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य विमा सेवा

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना  सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.रागांयो-२०१६/प्र.क्र.६४/ भाग १/ आरोग्य -६, दिनांक १३ एप्रिल २०१७ अन्वये राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना दि.१ एप्रिल २०१७ पासून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या नावाने सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.   या योजनेच तपशील खालीलप्रमाणे: १.लाभार्थी :- अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून …

शिधा पत्रिका धारकांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य विमा सेवा Read More »

How to Check Ration Card Number Online

रेशन कार्ड नंबर ऑनलाईन कसा पाहायचा | How to Check Ration Card Number Online

आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, जेव्हापासून राज्यांत रेशन कार्डला आधार क्रमांक लिंक करण्यात आले तेव्हापासून रेशन कार्डला एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात येत आहे. ज्याला “RC नंबर” म्हणजे रेशन कार्ड नंबर असे म्हणतात. तर हा रेशन कार्ड नंबर तुम्हाला माहीत नसेल, तर तो नेमका कसा शोधायचा? आणि तुमच्या मोबाईलवर हा नंबर कसा शोधून काढावा? यासाठी आपण …

रेशन कार्ड नंबर ऑनलाईन कसा पाहायचा | How to Check Ration Card Number Online Read More »

Where and how to file a complaint against a ration shopkeeper

रेशन दुकानदारा विरुध्द तक्रार कुठे आणि कशी करावी

रेशनिंगचे नियम/माहिती/रेशन दुकानदारा विरुध्द तक्रार देण्यासाठी/आपले हक्क  रॉकेल/घासलेट पहिल्‍या पंधरवड्यात न घेतल्‍यास महिना अखेरपर्यंत घेता येते. हप्‍ता बुडत नाही.  बीपीएल् व अंत्‍योदयचे धान्‍य गेल्‍या महिन्‍यात न घेतल्‍यास पुढच्‍या महिन्‍यातही घेता येते.  बीपीएल् व अंत्‍योदयचे धान्‍य महिन्‍यात 4 हप्‍त्‍यातही घेता येते.  रेशनवर घेतलेल्‍या वस्‍तूंची पावती मिळालीच पाहिजे. पावतीवर रेशन दुकानाचा क्रमांक असतो.  एका दिवशी एकच पावती …

रेशन दुकानदारा विरुध्द तक्रार कुठे आणि कशी करावी Read More »

रेशनकार्ड चे प्रकार

रेशन कार्ड माहिती व रेशनकार्ड चे प्रकार – Ration card maharashtra

Table of Contents रेशनकार्ड चे प्रकार पिवळे रेशन कार्ड या रंगाच्या रेशनकार्डमुळे लाभार्थ्यांना जन वितरण दुकानांमधून गहू आणि तांदूळ कमी किंमतीत मिळतात, सध्या या कार्ड मध्ये काही बदलावं करण्यात आले आहेत. या रेशनकार्ड लाभार्थी मध्ये कुटुंबातील ज्येष्ठ महिलेचे नाव कुटुंबाचा प्रमुख म्हणून समाविष्ट असेल. पिवळे कार्ड मिळण्याकरीता असलेले नियम १) त्याचे वार्षिक उत्पन्न १५००० पेक्षा …

रेशन कार्ड माहिती व रेशनकार्ड चे प्रकार – Ration card maharashtra Read More »

error: Content is protected !!